Eduardo Vaitkus  siekis yra  SUGRĄŽINTI  Lietuvą Lietuvos žmonėms, tai yra :

Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti kaip toliau gyventi Lietuvoje – arba atsisakyti savo Nepriklausomybės ir toliau vykdyti niekieno nerinktų Briuselio pareigūnų nurodymus, ar patiems prisiimti atsakomybę ir tapti savo likimo šeimininkais – patiems spręsti iš kur pirkti bananus ar vasaros laiko sukaliojimo klausimą, jau nekalbant apie pabėgėlius ar sekso propagavimą mokyklose.
Aš pasisakau už Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos respubliką, neatsižadant jos, kaip ir yra šiuo metu įtvirtinta Konstitucijos 1 straipsnyje .

Lietuvos žmones turi patys nuspręsti ar toliau kariauti prieš Rusiją Ukrainoje, ar sustabdyti tą brolžudišką karą, Rusijos dujoms tebekant Ukrainos teritorija ir Rusijai sumokant dujų transportavimo kainą Ukrainos dabartinei valdžiai.
Aš pasisakau už kraujo upių Ukrainoje sustabdymą.

Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti ar reikia kištis į kaimyninių šalių vidaus reikalus, tuo pačiu suteikiant teisę kaimyninėms šalims kištis į Lietuvos reikalus, ar gerbti kaimynų teises.
Aš pasisakau už nesikišimo į kitų šalių gyvenimą politiką. Negalima sau priskirti vyresnio brolio teises ir nurodinėti aplinkinių šalių žmoėms kaip jie turi gyventi.

Ekonominėje sferoje Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti, ar pirkti pigius energetinius resursus iš Rusijos, ar brangius iš Amerikos arba iš Rusijos, bet tik brangiau – per tarpininkus, klausant komandų iš viršaus – iš Vašingtono ar Briuselio.
Aš esu už tai, kad pirkti pigiau, nes kaip atvirai skelbė the Financial Times – šie pigūs energetiniai resursai ir buvo Europos ekonominio klestėjimo pagrindas.

Finansinėje sferoje Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti – ar atsisakyti savo nacionalinės valiutos Lito, tai yra atsisakyti finansinės Nepriklausomybės , ar patiems reguliuoti infliacijos procesus ir nebeleisti pavogti mūsų santaupų, dėl infliacijos prarandant pinigo perkamąją galią.
Aš esu už tai, kad Lietuva, kaip ir Lenkija, UK ar Danija ir Švedija, pati būtų savo valiutos – LITO, šeimininkė.

Aš žinau, kad tokie  mano siekiai yra nepriimtini Lietuvos išdavikams ir okupantams.
Tačiau priešintis mūsų Teisių ir mūsų Gyvenimo vagims yra mūsų Pareiga, paskelbta mūsų Konstitucijoje.
GANA.