Pagalvokime, ar atlikus šiuos darbus gyvenimas Lietuvoje pagerėtų?

1. Seimo rinkimų įstatymo pakeitimas, kad jis neprieštarautų Konstitucijai – vienas rinkėjas – vienas balsas.

2. Rinkimų balsų skaičiavimo pertvarka.

VRK centrinis balsų skaičiavimo kompiuteris – tik valstybės (ne privačiose, kaip yra dabar) rankose. Vieša stebėsena online (tiesiogiai) rinkimų metu visiems be išimties.

3. Ypatingojo prokuroro institucijos įkūrimas (JAV pavyzdžiu) su visuotiniuose rinkimuose renkamu tarnybos vadovu tiesiogiai atskaitingu visuomenei.

4. Nacionalinio transliuotojo pertvarka.

Lietuvos televizija ir Lietuvos radijas privalo pateikti neiškreiptą ir išsamią informaciją apie įvykius šalyje ir pasaulyje. Išskirtinis dėmesys privalo būti skirtas Lietuvos ir pasaulio kultūrai. Viso to šiuo metu nėra.

5. Įstatymas apie užsienio agentus (JAV pavyzdžiu).

„Užsienio agentai“ – apibrėžiami kaip asmenys ar subjektai, užsiimantys lobistine veikla arba atstovaujantys užsienio vyriausybes, organizacijas ar asmenis privalo užsiregistruoti Teisingumo ministerijoje ir atskleisti savo santykius, veiklą, ir susijusią finansinę kompensaciją.

6. Biudžetinio finansavimo nutraukimas visoms propagandos gamykloms – Rytų Europos studijų centras (RESC), Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI) ir pan. (dėl minėtų institucijų daromos žalos Lietuvos gyventojams).

7. Žurnalistų etikos tarnybos (ŽEIT) pertvarka. Pagrindine tarnybos užduotimi ir misija turi būti žmogaus teisių visuomenės informavimo priemonėse saugojimas bei dezinformacijos platintojų baudimas.

8. Viso LR biudžeto Išviešinimas.

Informacija apie visus valstybės pinigus turi būti lengvai prieinama ir aiškiai pateikta visiems šalies piliečiams.

9. Strateginių įmonių optimizavimas.

Visos strateginės įmonės (dujotiekio, vandentiekio, elektros tinklų ir elektrinių, komunalinių atliekų tvarkymo) privalo būti tiktai valstybės valdoma nuosavybė. Jeigu šie strateginės reikšmės objektai yra privataus kapitalo rankose, tuomet jie privalo buti nacionalizuoti.

10. Viešųjų pirkimų tarnybos likvidavimas.

Įstaigą privalu likviduoti, kaip neatliekančią savo deklaruojamų funkcijų.

11. Referendumo dėl ES Lisabonos sutarties įteisinimas.

12. Referendumas NATO įteisinimui.

LR konstitucijos 137 straipsnis draudžia LR teritorijoje užsienio šalių karines bazes. Amerikos karinė bazė Šiauliuose yra įsteigta sulaužant LR konstitucijos reikalavimus. Būtina apsispręsti ar leisti steigti užsienio valstybių karines bazes Lietuvos teritorijoje ir pritarti konstitucijos pataisai, kad tokiu karinių bazių steigimas būtų įteisintas.

13. Gerų santykių su visais valstybės tiesioginiais kaimynais atstatymas ir Išlaikymas.

Santykiai su užsienio valstybėmis turi būti grindžiami lygiateisiškumo pagrindais. Turi būti laikomasi nesikišimo į kitos šalies vidaus reikalus principo. Santykiai su kaimynais turi būti plėtojami siekiant Lietuvos žmonių ekonominės, socialinės ir kultūrinės gerovės.

14. Politinės partijos turi būti finansuojamos tik Iš nario mokesčio.

Partijoms negali būti skiriamas nei valstybinis, nei komercinio ūkio subjektų, nei kitoks finansavimas, išskyrus nario mokestį.

15. LR konstitucijos pataisa, kad seimo narys negali būti vyriausybės nariu.

Vienas iš pagrindinių demokratijos principų yra leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atskyrimas. Būtina besąlygiškai laikytis šio principo, ir jį įtvirtinti Lietuvos konstitucijoje, kad Seimo nario ir ministro pareigos yra nesuderinamos.

16. Asmenys prisipažinę padarę ekonominius nusikaltimus Lietuvai atleidžiami nuo laisvės atėmimo bausmės.

17. Senaties termino panaikinimas ekonominiams nusikaltimams

18. Konstitucinio teismo panaikinimas ir su tuo susijusių konstitucijos straipsnių pakeitimas.

19. KGB archyvų išviešinimas.

20. Grynųjų pinigų įtvirtinimas LR konstitucijoje.

21. Visi energetiniai resursai (degalai, dujos, elektra ir pan.) Lietuvos gyventojams privalo būti maksimaliai mažomis kainomis.

22. Negalima privalomoji karo tarnyba Lietuvoje ir negalimas visuotinis šaukimas į kariuomenę.

23. Referendumo kartelės sumažinimas iki 100 000 parašų.

24. Karo Ukrainos teritorijoje stabdymas ir derybų su Rusija pradėjimas (inicijavimas) dėl naujos nedalomos taikos visoje Europoje.

25. Seimo narių skaičiaus sumažinimas iki 71.

26. Panaikinti Signatarų rentas.

27. Panaikinti valstybės apsaugą Vytautui Landsbergiui, kuri mums visiems kainuoja po 300 000 eurų per metus.

28. Panaikinti įstatymą draudžiantį pirkti elektrą iš Baltarusijos.

29. Panaikinti įstatymą įteisinantį nelietuviško alfabeto raides x w

30. Referendumas dėl euro įvedimo

31. Lietuvos žemė gali priklausyti tik Lietuvos piliečiams ir ūkio subjektams.

32. Numatyti Seimo nariams baudžiamąją atsakomybę už Lietuvos Konstitucijos sulaužymą.

33. Supaprastinti Seimo nario pašalinimo procedūrą.

34. Panaikinti Konstitucinio perversmo pasėkas. Tai yra, Lietuvos žmonių referendumo teksto negali kontroliuoti jokia institucija.

35. Uždrausti LGBT propagandą mokymo ir ugdymo įstaigose.

36. Švietimo sistema turi tapti prioritetine. Skirtingų greičių mokymo programos.

37. Išslaptinti duomenis apie Dalią Grybauskaitę.

38. Valstybės saugumo departamento esminė pertvarka, kad jis nebebūtų užsienio vyriausybių įrankiu ir nedalyvautų Lietuvos politinėse kovose.

39. Pašalinti tariamą Baltarusijos prezidentę iš Lietuvos ir nutraukti jos veiklos finansavimą bei pragyvenimo Kempinskij viešbutyje Vilniuje apmokėjimą.

40. Nustatyti mechanizmą , kad Universitetų savivalda nebūtu naudojama savivalei .

41. Atšaukti leidimus Ukrainos piliečiams nesilaikyti Lietuvos teisės normos.

42. Atšaukti privilegijas numatytas darbdaviams už Ukrainos piliečių įdarbinimą

43. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn už karo propagandą ir kurstymą .

44. Sustabdyti skolinimąsi ir subalansuoti biudžetą. Negalima gyventi dabar mūsų vaikų ir anūkų (ateities kartos) sąskaita.

45. Lietuvos žemės turtai (pvz. gėlas vanduo) negali būti privati nuosavybė

 

46. Peticija svarstoma Vyriausybėje, kai ją pasirašo 2000 piliečių. Peticija svarstoma Seime, kai ją pasirašo 5000 piliečių.

3 Comments

  1. Aišku kad pagerėtų Lt gyvenimas ir dar kaip pagerėtų .Gal dar mūsų mylima Lietuvėlė išliktų ant žemės mūsų protėvių.Duok Dieve sėkmės E.vaitkui.

Palikti komentarą

Your email address will not be published.


*