Lietuvos Saugumo pagrindas

Lietuvos SAUGUMO pagrindą sudaro teisinga Lietuvos socialinė politika, kurios pasekoje žmogus gali garbingai gyventi Lietuvoje ir yra pasiryžęs ginti Tėvynę tiek nuo priešų, tiek išorinių , tiek ir vidinių.  Lietuvoje negali būti gyvenančių žemiau pragyvenimo minimumo.
Medicina – čia ir dabar. Švietimas – Lietuvos ateitis. Sekso ir iškrypimų propogandai mokymo įstaigose – NE.

Lietuvos Saugumas yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos užsienio politika – nesikišti į užsienio valstybių vidaus reikalus, nesuteikti Lietuvoje prieglobsčio pabėgėliams, kurie siekia nuversti, tame tarpe ir ginkluotu būdu, kaimyninių šalių vyriausybes, nekelti karinės grėsmės kaimynams, dislokuojant savo šaly užsienio karines bazes.

Lietuvos Saugumas negali būti dalomas. Lietuva negali būti saugi, jeigu Lietuvos kaimynai nesijaučia saugūs. Saugumas turi būti visiems vienodas, įskaitant ir Rusiją.

Lietuvos kariuomenė turi būti mobili ir pasiruošusi suduoti ryžtingą smūgį išoriniam priešui įsibrovusiam į Lietuvos teritoriją. Priverstinis karinis parengimas ir visuotinis šaukimas į karinę tarnybą nėra tikslingas.
Prof. Eduardas Vaitkus

Pakomentuok pirmas!

Palikti komentarą

Your email address will not be published.


*