Ar įmanoma Šaikai sulaužyti stuburą?

Kaip pasiklosi, taip ir pailsėsi… sako senolių protas.

Dar prieš daugiau negu 15 metų Lietuvoje, net pačiame Seime, buvo svarstoma Nepriklausomo (Ypatingojo, Visuomeninio) prokuroro institucijos įkūrimo galimybė, nes korupcijos hidros galvos dauginosi labai sparčiai.

Deja, praėjus daugeliui metų, tokia institucija neatsirado, o ir kalbos apie tai politikų tarpe seniai užgeso.

Tačiau ar tai reiškia, kad reikia nuleisti rankas?

Jei tokia institucija Lietuvoje būtų įsteigta, nėra abejonių – korumpuotai šalies teisėsaugai, kuri yra pagrindinis šiuo metu Lietuvos teritoriją kontroliuojančios Šaikos (taip apibendrintai būtų galima pavadinti Lietuvos teritoriją administruojančią grupuotę), tiesiog būtų sulaužytas stuburas.

Štai, pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose, Nepriklausomas prokuroras jam nustatytose jurisdikcijos ribose turi visus įgaliojimus ir yra visiškai savarankiškas vykdyti visas tyrimo ir kaltinimo funkcijas ir galias, kurias turi Teisingumo departamentas, generalinis prokuroras, taip pat Teisingumo departamento bet kuris kitas pareigūnas arba darbuotojas, išskyrus atskirus atvejus, kuriems reikia generalinio prokuroro vadovavimo ir kontrolės, kai specifiniais atvejais reikia generalinio prokuroro įsiterpimo (28 USC Sec. 594).
JAV Nepriklausomas prokuroras gali imtis šių funkcijų:

dalyvauti prisiekusiųjų kolegijų pasitarimuose, kurie sprendžia, ar reikia bylą perduoti teismui; dalyvauti kituose tyrimuose;
dalyvauti teismo procesuose civilinėse ir baudžiamosiose bylose, kuriose jo manymu reikia dalyvauti;
– apskųsti teismo sprendimus, jeigu procese jis dalyvauja oficialiai;
– susipažinti su bet kurio šaltinio dokumentiniais įkalčiais;
– ginčyti imuniteto liudininkui suteikimą;
– gauti leidimą prieiti prie slaptos valstybinės informacijos ir užginčyti teisme (įskaitant uždarus posėdžius) bet kuriuos bandymus neleisti susipažinti su įkalčiais nacionalinio saugumo sumetimais;
– kreiptis į bet kurį federacinį teismą dėl imuniteto pagal įstatymus suteikimo liudininkams arba dėl orderio, šaukimo į teismą, kitų teismo nutarimų, taip pat kai kurių įgaliojimų, kurie JAV kodeksu yra suteikti prokurorui arba generaliniam prokurorui;
– tikrinti, gauti bet kurias mokesčių deklaracijas (originalus arba kopijas), jomis naudotis ir konkrečiais atvejais vykdyti JAV prokuroro arba generalinio prokuroro įgaliojimus;
– inicijuoti ir vykdyti teisminį persekiojimą bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme, formuoti ir pasirašyti kaltinimus, saugoti duomenis, valstybės vardu nagrinėti bet kurios bylos visus aspektus;
konsultuotis su JAV apygardos prokuroru, jeigu šioje apygardoje įvyko teisės pažeidimai, dėl kurių nepriklausomas prokuroras buvo paskirtas.
Kuo Lietuva yra prastesnė už JAV? Nieko nėra prastesnė.

Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad tokios institucijos vadovas turėtų būti renkama visuotiniuose rinkimuose, o neskiriamas.

Ar tokios institucijos atsiradimui Šaika priešintųsi visomis išgalėmis? Be abejo taip. Bet ar šalies piliečiai turi gebėjimo ir noro pasipriešinti Šaikai?

Kiekvienas supranta, kad be politinės valios, be realios politinės jėgos, net tokios vienos minėtos institucijos atsiradimas nėra įmanomas.

Taigi, ar yra tokia politinė jėga Lietuvoje? Reikėtų pagalvoti, pradėti tokios politinės jėgos paieškas.

Kitas klausimas, kurį galbūt jau vertėtų kelti – ar yra prasmė pradėti diskusijas apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo idėją? Aš manau, taip. Dėl to irgi kviečiu diskutuoti.

Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro (LGPOC) vadas
Eduardas Vaitkus

1 Comment

Palikti komentarą

Your email address will not be published.


*